За осигуряване на необходимото уплътнение на пластове от насип или на земна основа предлагаме валяци с различно тегло, спрямо изискванията на проекта. Опитните ни машинисти осигуряват икономично постигане на проектните нива и степени на уплътнение.