Една от основните дейности на фирмата е доставка на строителни материали от всякакъв вид до нашите клиенти. Извършваме превоз на фракциониран и нефракциониран скален материал от всяка кариера до строителни плащадки, бетонови възли асфалтови бази и др.