Международния превоз на стоки и товари в страни от Европейската Общност е следващата стъпка в развитието на фирмата.