При извършването на изкопи от всякакъв вид, осигуряваме извозване на земни маси с наши тежкотоварни автомобили до легитимни депа за съхранение. Фирмата разполага с лиценз издаден от РИОСВ за извършване на дейности по транспортиране на земни маси на територията на цялата страна.