Фирмата разполага с лиценз издаден от РИОСВ за извършване на дейности по транспортиране на строителни отпадъци на територията на цялата страна. Правилното и внимателно депониране на строителните отпадъци е отговорна дейност – опазването на околната среда е приоритет за всички.