Същността на вертикалното планиране е да се определят всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начина на преодоляване на денивелацията.
Фирмата разполага с малка механизация – мини челен товарач (бобкат), минибагер, комбиниран багер, за да извършваме насипване на земни маси, насипване с хумус, терасиране на склонове и др.