Контакти

Адрес

София, Вилна зона на с. Герман, местност Стария Мост, бул. Патриарх Герман срещу 150

Телефон

+359 885706424

Офис телефон

+359887104848

 Запознат съм с Уведомлението за поверителност за клиенти на „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД, налично на този сайт.

Уведомление за поверителност за клиенти

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес office@nikitrans08.bg. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.